aug 02

David Rowe belönas för CODEC2, ny standard för Digitalt tal för bland annat Amatörradio

Whereas David Rowe, VK5DGR, has been a major leader and the primary technical author of an open-source CODEC2 protocol, designed to address the impediment to the development of amateur digital-voice posed by closed sources protocols; and Whereas the open-source nature of this work is a major step forward in the development of digital voice communications; ARRL Board of Directors;

Therefore, the ARRL Board of Directors awards the 2012 ARRL Technical Innovation Award to David Rowe, VK5DGR.

jul 18

Uppdaterat galleri

Har letat i albumen och hittat foton vi tagit från våra aktiviteter under åren.
Tar gärna emot fler bilder nån Tisdagkväll om ni har liggande.
Ett nostalgialbum kanske?

Ha en skön sommar! 73 de Webmaster

maj 31

Portabelrepeatern RU10 i provdrift.

Vänner,

Nu har portabelrepeatern som Sven / WOK så snyggt byggt in i en verktygsväska fått en enkel logik. Den (version 1.0) lyssnar efter tal, och när man släpper PTT, hörs en ljus ton, som indikering att skifta talare, om man inte öppnar ”squelchen” igen, hörs en mörkare ton med c:a 5 sek intervall till dess logiken stänger ner repeatern. Repeatern sitter i provdrift på ”hemlig plats i Fritsla”, och har en 6 element yagi riktad vertikalt ned mot Kinna, och Viskadalen. Synpunkter till undertecknad per radio eller eyeball någon tisdag, eller varför inte via RU10?

maj 11

Experiment med Codec2 på kortvågen.

Codec2 är ju ett ”öppet” codec, dvs. en talkodare, som konstruerats av David Rowe, VK5DGR. Tanken är att erbjuda radioamatörer över hela världen en codec som inte är patenterad och som kan användas av vem som helst, och där utveckling snarare uppmuntras än åtalas. David har lyckts pressa in vanligt tal i 1400 bit/s, vilket är ungefär hälften av vad kommersiella codec klarar.

Codec2 har dessutom kompletterats med ett ”HF-modem”, nämligen FDMDV, som kan sända dessa 1400 bit/sek över 1100 Hz i en ljudkanal. Signalen delas upp i 14 diskreta toner som var och en moduleras med  2 bitar. Det blir alltså 28 bitar per ”symbol”, och med 50 sådana per sekund blir summan 1400 bit/sek. Bandbredden och dynamikkraven passar bra för en vanlig SSB-transceiver, så de första ”on air” experiment som kommer att göras blir på kortvåg.

Frekvenser som experimenterare samlas runt är 7070 USB, och 14.140. Man bör kunna höra signaler där inom de närmsta dagarna. Peter, M6DGI är en av de tidiga operatörerna. Signalen låter som ett ”sjungande” nätbrum, om man lyssnar SSB som vanligt.

Hur kan man lyssna då på eller sända med Codec2 / FDMDV ? Undertecknad skall försöka få fram programvara som man kan ladda i sin dator, och man behöver TVÅ ljudkort, ett som genererar eller lyssnar på radiosignalen, FDMDV, och ett som används till högtalare / mikrofon. Den vanliga HF-riggen duger naturligtvis. Ett ställe att leta efter programvara eller dokumentation är: codec2.org.

Ett nästa steg i utvecklingen är att man enas om ett dataformat för FM-riggar så att man kan köra Codec2 även på VHF/UHF, och över vanliga repeatrar. Andra saker som diskuteras är korsbandgateways, där man från sin lilla ”traskesnakker” kan styra ut trafiken över t.ex. kortvåg och köra DX portabelt.

Jag återkommer när jag har mer konkret att komma med.

SM6FBD

maj 09

Klubbinköp av Elverk

Efter undertecknads tips köpte några av klubbens medlemmar hyggligt billiga elverk på drygt 2 kW. Diverse diskussioner har uppstått angående kvaliteten på strömmen ut ur dessa verk. Jag beslöt mig därför för att kontrollera verkets egenskaper. Jag beväpnade mig därför med elverket, några skarvsladdar, en 500 W halogenstrålkastare ( som last för verket ), digitalvoltmeter och oscilloskop.

Först kontrollerades spänningen, och den låg snyggt på 229 V, vilket är precis rätt. Därefter kontrollerade jag spänningen mellan respektive fas och skyddsjord. Här kunde man se c:a 100 V mellan ena ledaren och jord, och c:a 130 V mellan den andra och jord. Jag har INTE provat att belasta endast ena fasen mot jord, så antingen beror detta på att elverkets 230 V ”flyter” i förhållande till jord, eller så finns verket i andra utföranden där spänningarna kan vara just 100 eller 130 VAC. Sist men inte minst, mätte jag spänningen med oscilloskop, för att bekräfta eller avfärda påståenden om ”dålig kurvform”. Här är resultatet.

Jag hoppas ni ursäktar suddigheten i bilden, det visade sig att jag måste slå av blixten, då jag annars dels fick med bara en fjärdedel av skärmen beroende på exponeringstiden som ju är mycket kortare än oscilloskopets tid att visa 5 perioder ( 100 mS), och dels på att det annars blev en vit fläck mitt i skärmen från blixten. Därför syns mina darrande händer som inte kan hålla stadigt i hela 100 mS eller så.

Man kan dock se att spänningen är en sinusvåg med högst 2-5 % avvikelse, så den bör INTE förorsaka några problem med vanlig utrustning. Det finns dock spår ( 1 % eller så ) av c:a 800 hz eller så, som gissningsvis kommer sig av att fältet i generatorn pulsbreddsmoduleras så att resultatet blir just en sinus med 230 VAC, och att detta görs 16 ggr per period. Vad som inte framgår från fotografiet är att ”krusningarna” på sinusvågen står stilla, och att de därför med största sannolikhet genereras av styrningan. Krusningarna är dock bara någon % eller så, så det blir 2.3 V @ 800 Hz och påverkar ingenting.

Slutsats:

Dessa billiga elverk ger mycket valuta för pengarna, och jag skulle inte ha några betänkligheter att mata vilken normal 230 VAC 50 Hz utrustning med detta verk.

73 de RadioDoktorn.

maj 02

Repeaterservice

Nu är SK6BA/R igång igen på 70 cm. Det hade uppstått glappkontakt i strömförsörjningen till mottagaren, men det är nu åtgärdat. Det är bra om alla håller ”öronen” på repeatern med avseende på om den kvitterar sändning med ”dutt” eller ”trippeldutt”. Trippeldutt indikerar batteridrift, eller låg driftspänning.

Nivån där logiken avgör batteridrift har också justerats, och nu verkar det mer stabilt.

apr 22

Repeater och subtoner.

En liten kartläggning av repeatern med avseende på subton har gjorts. Som bekant går signalen från både 2 M och 70 cm in i samma logik. Där sitter subtonsmottagaren, och den är för närvarande 114.8 Hz. Trots att LF-signalen kommer från repektive mottagares normala ljudutgång, som ju är gjorda för 300-3000 Hz, så slinker det igenom tillräckligt med 114.8 Hz för att man skall kunna öppna repeatern. Det finns dock ingen subtonsändare i vår logik. Vi kommer att lägga till subtonsmöjlighet med en program och hårdvaruändring även på 70 cm sändare, som idag inte släpper igenom så låga frekvenser.

Målet med denna övning är att kunna styra en ”cross band tranceiver” och på så sätt kunna utöka täckningsområdet vid samband och andra roliga experiment.

apr 22

Strippad radiobil

Strippad Radiobil

Efter beslutet att ”Den Gröne” skall anta civilförsvarets blå kulör har vi idag haft en demonterings-övning. Dvs. avlägsnat fackverket, antenner, och annat smått och gott. Lackeringen beräknas till omkring vecka 20 och därefter kommer bilens utrustning att återställas.

Kategori: FRG