Om amatörradio

Hobbyn baseras på intresset för radiokommunikation, men behöver inte begränsas till teknik även om det är en stor del av hobbyn. Andra sidor som socialt umgänge, geografisk kunskap, historia och språk är ofta förekommande. För den tävlingsinriktade finns gott om olika möjligheter, och variationen är även här mycket stor.

Det är också en samhällsnyttig hobby då en radioamatör har kommunikationsutrustning och kunskap som kan vara mycket värdefull om samhällets övriga kommunikationskanaler slutar att fungera av någon anledning t.ex. en extraordinär vädersituation eller annan påfrestning. Definition Amatörradiotrafik: Icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte.

Mer information från Föreningen Sveriges SändareAmatörer (SSA)
Amatörradion regleras i föreskrifter av Post- och Telestyrelsen (PTS)