Om oss

Välkommen!

Det finns ett behov av att ge nya medlemmar inblick i hur klubben fungerar samt vilka former av aktiviteter vi sysslar med. Men även passiva medlemmar kanske är intresserade av hur klubben arbetar.Vi har därför sammanställt denna presentation för att Du ska få insyn i klubbarbetet. Hoppas att detta kan bli en inkörsport för Dig att forska vidare, komma på våra möten och kanske hjälpa till som funktionär eller bli aktiv som operatör.

 

Men först lite historia

Klubben bildades 1991 i Horred av ett antal radiointresserade som känt varandra sedan länge. Mestadels har aktiviteterna bestått av uppdrag med radiosamband åt olika klubbar och föreningar. Klubben är ansluten till Sveriges Sändareamatörer (SSA) för att tillvarata medlemmarnas intressen på riksnivå.

Marks Amatörradioklubb…

  • repeatern SK6BA/R
  • klubblokalen ”Bunkern Assberg”
  • APRS-noden SK6BA
  • D-STAR hotspot SK6BA
  • klubbtidningen ”Mark-Vågen”
  • ansvar för terrängbilen RATGB 11

 

Alla medlemmar i Marks Amatörradioklubb är lika mycket värda, oavsett om man har amatörradiosignal eller ej, är funktionär i allmänhet eller passiv medlem. Alla väljs in i klubben på samma villkor och alla är med i klubben – Marks Amatörradioklubb.

 

Klubbledningen

Styrelsen som består av fem ledamöter och två suppleanter sammanträder vid behov. Utöver detta hålls klubbmöten för alla medlemmar. Årsmötet äger rum i februari. Arbetsutskottet (AU) består av ordförande, sekreterare och kassör och sammanträder vid behov och som sköter det löpande arbetet inom klubben. Även kommittéer och arbetsgrupper tillsätts vid behov.

Hans SM6MLI
Ordförande
Hans Turesson
SM6MLI

 

 

 


Vice ordförande
Peter Branshöj

 

 

 

 

Dan SM6TZL
Kassör
Dan Jernheden
SM6TZL

 

 

Henrik L
Sekreterare
Henrik Larsson

 

 

 

Tidningen MARK-VÅGEN

Utkommer vid behov baserat på klubbens aktivitet. Material kan vem som helst sända till redaktören. Det kan gälla reportage om klubbens aktivitet vid tävlingar eller andra intressanta saker som gäller klubben och dess verksamhet. Tidningen distribueras till alla klubbmedlemmar (dock ej till alla ingående medlemmar i s.k. familjekort) samt till klubben nära samarbetspartners, t.ex. funktionärer, uppdragsgivare och sponsorer.

 

Klubbsignalen SK6BA

Används vid klubbaktiviteter, t.ex. vid tester och sambandsuppdrag. Även vår APRS-nod och D-Star hotspot använder denna signal.

 

APRS-nod

Arbetar på 144.800 MHz med signalen SK6BA. Innehåller funktioner för APRS och är ansluten till Internet via adsl. Har bra räckvidd från QTH i Skene. Funktionen är att på en karta i datorn kunna se var de andra stationerna befinner sig. Det optimala är att mobila stationer utrustas med GPS och speciell radiosändare för att kunna skicka uppdatering till noden. Då kan även mobila stationers hastighet ses.

 

D-STAR Hotspot

För Er som har möjlighet att köra D-STAR finns en ”hotspot” i klubblokalen. Den ligger på 433.562,5 MHz. För att använda den måste Du programmera din radio: RPT1 SK6BA  B  resp  RPT2 SK6BA  G. Observera 2 mellanslag efter SK6BA. Du måste ange frekvensskift till 0 (noll). Hotspoten ligger default på ”Bertil-modulen” som är en rikskanal. Besök gärna hemsidan ”xreflector.net” för att kolla vem som är QRV just nu. Scrolla ner till DCS010 (svenska reflektorn), klicka på ”users” så visas de 40 senaste aktiva.

 

Repeater SK6BA/R

Går parallellt på både 2-meters och 70-cm banden. Tvåmetersdelen är RV 48 (tidigare R 0), d.v.s. 145.000 MHz in och 145.600 MHz ut. Sjuttiodelen ligger på RU 396 (tidigare Ru 14), d.v.s. 432.950 MHz in och 434.950 MHz ut. Mottagarna och 70-sändaren sitter i utkanten av Skene. Tvåmeterssändaren sitter i centrala Skene. Repeatern är via Internet och adsl sammankopplad både till IRLP- och Echo-link-systemen, vilket gör att vidarekoppling kan ske till andra repeatrar i många länder som har liknande funktioner.

 

Radiosambandsuppdrag

Vi utför gärna uppdrag åt olika klubbar och föreningar. Det kan gälla övervakning eller resultatrapportering från häst-, motor-, orienteringstävlingar och liknande. Geografiska området är både inom som utom Marks kommun. Dock har vi varit nödsakade att tacka nej till mer långväga uppdrag.

 

Klubblokalen ”Bunkern Assberg”

Är belägen i en före detta ledningscentral som vi hyr av kommunen. Här har vi tillgång till hyfsade utrymmen, 24 meter högt radiotorn, reservkraft, luftkonditionering med mera.

 

Möten

Regelbundna möten förekommer inom klubben. Regeln är: årsmöte i februari, vars datum och tid avgörs speciellt. I övrigt är mötena andra måndagen i maj, augusti och november (om den är helgfri, annars en veckas hopp). Tid: kl. 19.00 i klubblokalen.

 

Öppet hus

Varje tisdagskväll med början kl 18.30 och några timmar framåt har vi ambitionen att ha ”öppet hus” i klubblokalen. Det förutsätter givetvis att någon medlem åtagit sig att vara värd aktuell kväll. Då är kaffet alltid på… men betala gärna en tia i kassalådan. Kassören älskar en glad givare – men giv inte mer än att du är glad!

 

Hur blir man medlem?

Förmodligen är Du redan medlem när Du läser detta, men vi välkomnar gärna flera. Det enklaste sättet är att betala in årsavgiften på vårt plusgirokonto och ange namn, call, adress, tel.nr och pers.nr på talongen. På detta sätt får du kvitto på medlemsavgiften. Efter ett tag har Du valts in i klubben och får då en välkomsthälsning.

 

Årsavgiften består av två olika prisgrupper:

Vuxna samt hel familj (200:-)
Ungdomar – under 18 år (50:-)
I familjekortet får obegränsat antal medlemmar ingå, kravet är att alla bor i samma hushåll. I gengäld får de endast gemensam post.