Om oss

Välkommen!

Det finns ett behov av att ge nya medlemmar inblick i hur klubben fungerar samt vilka former av aktiviteter vi sysslar med. Men även passiva medlemmar kanske är intresserade av hur klubben arbetar. Vi har därför sammanställt denna presentation för att Du ska få insyn i klubbarbetet. Hoppas att detta kan bli en inkörsport för Dig att forska vidare, komma på våra möten och kanske hjälpa till som funktionär eller bli aktiv som operatör.

Men först lite historia

Klubben bildades 1991 i Horred av ett antal radiointresserade som känt varandra sedan länge. Mestadels har aktiviteterna bestått av uppdrag med radiosamband åt olika klubbar och föreningar. Klubben är ansluten till Sveriges Sändareamatörer (SSA) för att tillvarata medlemmarnas intressen på riksnivå.

Marks Amatörradioklubb…

  repeatern SK6BA/R
  klubblokalen ”Bunkern Assberg”
  APRS-noden SK6BA
  D-STAR/DMR/C4FM hotspot SK6BA
  klubbtidningen ”Mark-Vågen”

 

Alla medlemmar i Marks Amatörradioklubb är lika mycket värda, oavsett om man har amatörradiosignal eller ej, är funktionär i allmänhet eller passiv medlem. Alla väljs in i klubben på samma villkor och alla är med i klubben – Marks Amatörradioklubb.

Klubbledningen

Styrelsen som består av fem ledamöter och två suppleanter sammanträder vid behov. Utöver detta hålls klubbmöten för alla medlemmar. Årsmötet äger rum i februari. Arbetsutskottet (AU) består av ordförande, sekreterare och kassör och sammanträder vid behov och som sköter det löpande arbetet inom klubben. Även kommittéer och arbetsgrupper tillsätts vid behov.

Ordförande

   Hans Turesson SM6MLI

Vice Ordförande

   Rickard Carlsson SM6MKZ

Sekreterare

   Jan-Olof Mattsson SM6LKT

Vice Sekreterare

   Jonny Andersson SM6KTO

Kassör

   Dan Jernheden SM6TZL

Suppleanter

   Leif Johansson SA6CKL och Henrik Larsson

Revisorer

   Bengt Abrahamsson SM6NCF och Björn Bruce SM6SMX

Revisorsuppleant

   Arne Fjeldheim SM6KDH

 

Tidningen MARK-VÅGEN 

Utkommer vid behov baserat på klubbens aktivitet. Material kan vem som helst sända till redaktören. Det kan gälla reportage om klubbens aktivitet vid tävlingar eller andra intressanta saker som gäller klubben och dess verksamhet. Tidningen distribueras till alla klubbmedlemmar (dock ej till alla ingående medlemmar i s.k. familjekort) samt till klubben nära samarbetspartners, t.ex. funktionärer, uppdragsgivare och sponsorer.

Klubbsignalen SK6BA

Används vid klubbaktiviteter, t.ex. vid tester och sambandsuppdrag. Även vår APRS-nod och digital hotspot använder denna signal.

APRS-nod

Arbetar på 144.800 MHz med signalen SK6BA. Innehåller funktioner för APRS och är ansluten till Internet via fiber. Har bra räckvidd från QTH i Skene. Funktionen är att på en karta i datorn kunna se var de andra stationerna befinner sig. Det optimala är att mobila stationer utrustas med GPS och speciell radiosändare för att kunna skicka uppdatering till noden. Då kan även mobila stationers hastighet ses.

D-STAR/DMR/C4FM Hotspot

För Er som har möjlighet att köra digitalt finns en ”hotspot” i klubblokalen. Den ligger på 433.562,5 MHz. För att använda hotspoten måste Du i vissa fall programmera din radio.  Hotspoten scannar de tre digitala trafiksätten och känner av typ av insignal. Efter insignal upphört startar scanning på nytt efter 40 sekunder. Så länge det finns insignal går det ej att köra något annat trafiksätt. F.n. är C4FM (Fusion) urkopplad.

Repeater SK6BA/R

Går parallellt på både 2-meters och 70-cm banden. Tvåmetersdelen är RV 48 (tidigare R 0), d.v.s. 145.000 MHz in och 145.600 MHz ut. Sjuttiodelen ligger på RU 396 (tidigare Ru 14), d.v.s. 432.950 MHz in och 434.950 MHz ut. Mottagarna och 70-sändaren sitter i utkanten av Skene. Tvåmeters-sändaren sitter i centrala Skene. Subton 94,8 Hz går ut på 145.600 MHz. Repeatern är via Internet och fiber sammankopplad både till IRLP- och Echo-link-systemen, vilket gör att vidarekoppling kan ske till andra repeatrar i många länder som har liknande funktioner.

Klubblokalen ”Bunkern Assberg”

Är belägen i en före detta ledningscentral som vi hyr av kommunen. Här har vi tillgång till hyfsade utrymmen, 24 meter högt radiotorn, reservkraft, luftkonditionering med mera.

Möten

Regelbundna möten förekommer inom klubben. Regeln är: årsmöte i februari, vars datum och tid avgörs speciellt. I övrigt är mötena andra måndagen i maj, augusti och november (om den är helgfri, annars en veckas hopp). Tid: kl. 19.00 i klubblokalen.

Hur blir man medlem?

Förmodligen är Du redan medlem när Du läser detta, men vi välkomnar gärna flera. Det enklaste sättet är att betala in årsavgiften på vårt plusgirokonto och sänd oss gärna ett mejl med namn, call, adress och telefon.  Efter ett tag har Du valts in i klubben och får då en välkomst-hälsning.

 

Årsavgiften består av två olika prisgrupper:

Vuxna samt hel familj (200:-)
Ungdomar – under 18 år (50:-)
I familjekortet får obegränsat antal medlemmar ingå, kravet är att alla bor i samma hushåll.

I gengäld får de gemensam post.