Bli Medlem

Det enklaste sättet är att betala in årsavgiften på plusgirokonto 630 27 10 – 6 och ange namn, ev.call, adress, tel.nr och pers.nr i ett mail till info@sk6ba.se. På detta sätt får du kvitto på medlemsavgiften. Efter ett tag har Du valts in i klubben och får då en välkomsthälsning, samt all post som alla andra medlemmar, t.ex. tidningen Mark-Vågen.

Läs mer om Marks Amatörradioklubb i vår Presentation.

Årsavgiften består av två olika prisgrupper:
Vuxna samt hel familj (250:-)
Ungdomar – under 20 år (50:-)
I familjekortet får obegränsat antal medlemmar ingå, kravet är att alla bor i samma hushåll. I gengäld får de endast gemensam post.