Bli Radioamatör

De kunskaper som krävs för amatörradiocertifikat är enkel ellära, matematik på högstadienivå, grundläggande radiokunskaper samt kännedom om lagar och regler som gäller amatörradion.
Ibland anordnas kurser i klubbregi. Alternativet är att skaffa egen kurslitteratur och studera själv.

Utbildningspaket från Föreningen Sveriges Sändare Amatörer (SSA)

Mer information från Föreningen Sveriges Sändare Amatörer (SSA)

Man avlägger ett prov för en provförrättare för att bevisa sina kunskaper. Detta för att ett certifikat skall kunna utfärdas vilket krävs för att få en egen anropssignal samt tillgång att sända.