nov 13

Kvartalsmöte och lövblås

Denna mörka novemberkväll samlade vi 10 medlemmar för årets sista möte. Vi passade även på att avlägsna samtliga höstlöv från parkeringen. Som bildbevis syns ordföranden här framföra lövblåsen.

Jonny rapporterade att han besökt distriktsmötet i Glommen/Falkenberg och kunde nu dela ut QSL-kort till våra förväntansfulla mötesdeltagare: MLI, TZL, KTO, CKL, EVE, CYX, WOK, WOL, RAC och Henke.

mar 12

DL6-möte i Lysekil

I lördags gjorde undertecknad en utflykt och besökte distrikt-6-mötet hos Lysekils Sändareamatörer. Jag hälsades välkommen av Anders/SM6OPW på parkeringen kl. 10:30. Platsen för mötet var Skandiamuseet i Lysekil. Dagen började med kaffe och fralla samt föredrag om Skandiaverken som varit en betydande arbetsgivare i Lysekil genom åren.

Vår distriktsledare Reino/SM6YED skötte mötet med bravur!
Efter mötet smakades några korv med bröd och därefter företogs rundvandring och start av en tändkulemotor. Peter/SM6LNJ dokumenterade mötet som finns att se genom SSA’s distriktssida:
https://www.ssa.se/distrikt6/tandkuledunk-i-lysekil/

feb 13

Årsmöte 2023

Klubben arrangerade årsmötet måndagen 6 februari 2023 i klubblokalen. Mötet var väl förberett vilket innebar att hela processen klarades av på en timma. Därefter var det dags att inmundiga fikat som klubben av tradition bjuder på under årsmötena.

Klubben har under 2022 haft sex protokollförda möten och har hjälpt Tranemoryttarna med radiosamband på en hästtävling. Utöver detta har vi vid behov röjt i klubblokalen för att göra det lite trevligare att vara där, både för oss och för Marks Civilförsvarsförening/Frivilliga Resurs Gruppen med vilka vi delar lokalerna.

Tydligen drog fikabordet en del mötesdeltagare varför endast sex av de övriga hamnade framför Dan/TZL’s kamera. Herrarna i soffan är Richard/SM6MKZ och Jonny/SM6KTO. Vid bordet syns Leif/SA6CKL, Sven/SM6WOK, kvällens ordförande Hans/SM6MLI och sekreterare Jan-Olof/SM6LKT.

Samtliga förtroendevalda funktionärer blev omvalda.

feb 07

Årsmötet

I måndags den 4 februari 2019 hade vi årsmöte i klubblokalen. Välbesökt som vanligt. Eftersom vi under flera år haft svårt att få funktionärer till olika poster kommer vi under NÄSTA år omorganisera klubben. Styrelsen kommer då endast att bestå av TRE delegater – ordförande, sekreterare och kassör. Dessa tre ska dessutom vara licensierade radioamatörer. I och med detta kan även valberedningen rationaliseras bort. Det är årsmötet som utser vem som ska ingå i styrelsen. Om ingen avsagt sig uppdraget, eller om någon annan inte vill ha förändring kommer sittande styrelse att kvarstå per automatik.

Årets nya styrelse finner ni under rubriken ”Om oss”. När du dragit ner rullgardinsmenyn, klicka en gång till på ”Om oss”, så visas texten. Vi har medvetet tagit bort telefonnummer och e-postadresser i enlighet med GDPR-lagen. Om någon vill ha kontakt med oss finns länkar under rubriken ”Kontakt”.

feb 13

Resumé 2015

I Måndags 8/2 hade vi årsmöte i lokalen. Vi passade också på att uppmärksamma klubbens 25-års jubileum med jättegoda tårtor bakade av Per-Åke/FBF. Observera garneringen!
25-års tårta

Under 2015 har vi haft tre protokollförda kvartalsmöten, ett protokollfört AU-möte och ett protokollfört styrelsemöte. Vissa av klubbens medlemmar har inom Frivilliga Resurs Gruppen (FRG) deltagit i en samverkansövning i Vårgårda i september samt en skarp insats i Mark under tre dygn i början av december.
Klubben arrangerade ”fieldweekenden” vid Hökås i Hyssna med två övernattningar. Vi har hjälpt andra klubbar med radiosamband vid fyra tillfällen — i Tranemo, Herrljunga och Skene. Vid ett tillfälle har vi deltagit i FRG’s uppvisning. Klubbtidningen MARK-VÅGEN har utkommit med ett nummer.
Klubben hade vid årsskiftet 94 medlemmar.

jan 01

Resumé 2013

Möten under året har varit årsmötet, tre kvartalsmöten och ett styrelsemöte. Klubben har deltagit i möten med Frivilliga Resurs Grupper i Alingsås och Borås samt vid tre FRG-uppvisningar.

Vi arrangerade ”fieldweekend” på lägerplatsen Hökås i Hyssna med två övernattningar samt deltog i Nordic Contest på VHF. Vi har hjälpt andra klubbar med radiosamband vid sju tillfällen — i Göteborg, Herrljunga, Tranemo och Skene. På öppet-hus-kvällarna träffas vi i lokalen för allehanda diskussioner, sysslor och umgänge. Vi har under vintern hållt radiokurs med tre deltagare.
Vanlig Tisdagskväll i lokalen

Klubbens hemsida är numera riksbekant efter repeaterkartans tillkomst.

Klubbtidningen MARK-VÅGEN har utkommit med två nummer.

Klubben hade vid årsskiftet 98 medlemmar.