maj 09

Klubbinköp av Elverk

Efter undertecknads tips köpte några av klubbens medlemmar hyggligt billiga elverk på drygt 2 kW. Diverse diskussioner har uppstått angående kvaliteten på strömmen ut ur dessa verk. Jag beslöt mig därför för att kontrollera verkets egenskaper. Jag beväpnade mig därför med elverket, några skarvsladdar, en 500 W halogenstrålkastare ( som last för verket ), digitalvoltmeter och oscilloskop.

Först kontrollerades spänningen, och den låg snyggt på 229 V, vilket är precis rätt. Därefter kontrollerade jag spänningen mellan respektive fas och skyddsjord. Här kunde man se c:a 100 V mellan ena ledaren och jord, och c:a 130 V mellan den andra och jord. Jag har INTE provat att belasta endast ena fasen mot jord, så antingen beror detta på att elverkets 230 V ”flyter” i förhållande till jord, eller så finns verket i andra utföranden där spänningarna kan vara just 100 eller 130 VAC. Sist men inte minst, mätte jag spänningen med oscilloskop, för att bekräfta eller avfärda påståenden om ”dålig kurvform”. Här är resultatet.

Jag hoppas ni ursäktar suddigheten i bilden, det visade sig att jag måste slå av blixten, då jag annars dels fick med bara en fjärdedel av skärmen beroende på exponeringstiden som ju är mycket kortare än oscilloskopets tid att visa 5 perioder ( 100 mS), och dels på att det annars blev en vit fläck mitt i skärmen från blixten. Därför syns mina darrande händer som inte kan hålla stadigt i hela 100 mS eller så.

Man kan dock se att spänningen är en sinusvåg med högst 2-5 % avvikelse, så den bör INTE förorsaka några problem med vanlig utrustning. Det finns dock spår ( 1 % eller så ) av c:a 800 hz eller så, som gissningsvis kommer sig av att fältet i generatorn pulsbreddsmoduleras så att resultatet blir just en sinus med 230 VAC, och att detta görs 16 ggr per period. Vad som inte framgår från fotografiet är att ”krusningarna” på sinusvågen står stilla, och att de därför med största sannolikhet genereras av styrningan. Krusningarna är dock bara någon % eller så, så det blir 2.3 V @ 800 Hz och påverkar ingenting.

Slutsats:

Dessa billiga elverk ger mycket valuta för pengarna, och jag skulle inte ha några betänkligheter att mata vilken normal 230 VAC 50 Hz utrustning med detta verk.

73 de RadioDoktorn.

maj 02

Repeaterservice

Nu är SK6BA/R igång igen på 70 cm. Det hade uppstått glappkontakt i strömförsörjningen till mottagaren, men det är nu åtgärdat. Det är bra om alla håller ”öronen” på repeatern med avseende på om den kvitterar sändning med ”dutt” eller ”trippeldutt”. Trippeldutt indikerar batteridrift, eller låg driftspänning.

Nivån där logiken avgör batteridrift har också justerats, och nu verkar det mer stabilt.

apr 22

Repeater och subtoner.

En liten kartläggning av repeatern med avseende på subton har gjorts. Som bekant går signalen från både 2 M och 70 cm in i samma logik. Där sitter subtonsmottagaren, och den är för närvarande 114.8 Hz. Trots att LF-signalen kommer från repektive mottagares normala ljudutgång, som ju är gjorda för 300-3000 Hz, så slinker det igenom tillräckligt med 114.8 Hz för att man skall kunna öppna repeatern. Det finns dock ingen subtonsändare i vår logik. Vi kommer att lägga till subtonsmöjlighet med en program och hårdvaruändring även på 70 cm sändare, som idag inte släpper igenom så låga frekvenser.

Målet med denna övning är att kunna styra en ”cross band tranceiver” och på så sätt kunna utöka täckningsområdet vid samband och andra roliga experiment.