nov 13

Kvartalsmöte och lövblås

Denna mörka novemberkväll samlade vi 10 medlemmar för årets sista möte. Vi passade även på att avlägsna samtliga höstlöv från parkeringen. Som bildbevis syns ordföranden här framföra lövblåsen.

Jonny rapporterade att han besökt distriktsmötet i Glommen/Falkenberg och kunde nu dela ut QSL-kort till våra förväntansfulla mötesdeltagare: MLI, TZL, KTO, CKL, EVE, CYX, WOK, WOL, RAC och Henke.