jan 26

Mer om nät 44

January 26, 2013

Amateur Radio Digital Communications Inc

License for Directly Routed (CIDR delegated) Subnet

As described below, you are hereby licensed the address block
44.140.0.0/16 for a period of five years beginning 2013-01-26,
renewable at our discretion, as subject to our Terms of Service.

You are authorized to arrange with your Network Service Provider to
provide BGP connectivity of this subnet to the Internet at large.

Best wishes.

Brian Kantor, President
Amateur Radio Digital Communications Inc.

Nu har vi alltså fått delegation av 65000 addresser ur nät 44 för Sveriges radioamatörers räkning.

Gullik /SM6FBD
jan 26

Nät 44 reboot

Hej Amatörvänner

Nät 44, vilket är vårt egna Internet/IP-nät är under ”administrativ omstart”. Jag kommer att hjälpa till med den del av nätet som finns i Region 6, och rapporterar till Björn Pehrson, SA0BXI som har  ansvaret för Sveriges del, 44.140/16.

Mer om detta på klubben till veckan.

Gullik /SM6FBD