Bli Radioamatör

De kunskaper som krävs för amatörradiocertifikat är enkel ellära, matematik på högstadienivå, grundläggande radiokunskaper samt kännedom om lagar och regler som gäller amatörradion.
Ibland anordnas kurser i klubbregi. Alternativet är att skaffa egen kurslitteratur och studera själv.

 

Intresseanmälan för amatörradio-certifikats-kurs i klubbregi

Mer information från Föreningen Sveriges SändareAmatörer (SSA)

 

Man avlägger ett prov för en provförrättare för att bevisa sina kunskaper. Detta för att ett certifikat skall kunna utfärdas vilket krävs för att få en egen anropssignal samt tillgång att sända.

Är du nyfiken på amatörradio och önskar mer information om vad som krävs?
Vet du kanske redan vad som krävs och vill avlägga provet för amatörradiolicens?

Jan-Olof SM6LKT
Hör av dig till Jan-Olof som gärna svarar på frågor angående kurslitteratur eller boka en tid för provet redan nu! Skriv till provforrattare@sk6ba.se